Loading...

DETAYLI BİLGİ

Aromaterapi


Bütünleyici tedavilerin bir alt dalı olan ve Fitoterapi altında incelenen Aromaterapi; uçucu yağlar ve diğer aromatik bitki bileşiklerini kullanan bir dizi geleneksel ve tamamlayıcı yöntemleri içermektedir.

Uçucu yağlar, canlıların sağlığını veya ruh halini iyileştirmek amacıyla yaklaşık 6.000 yıldır kullanılmaktadır. Yazılı tıp geleneğinde, Dioskorides, İbn-i Sina, Hipokrat’tan beri bitkilerde bulunan uçucu yağlar kullanılarak uygulanan terapi yöntemlerini görmekteyiz bu nedenle aromaterapiyi tıbbın ilk basamaklarından biri olarak değerlendirmek doğru olacaktır.

Günümüzde; Ulusal Bütünsel Aromaterapi Derneği (NAHA) , aromaterapiyi “terapötik uygulama veya aromatik maddelerin (esansiyel yağlar) bütünsel iyileşme için tıbbi kullanımı” olarak tanımlamaktadır. Bitkilerde aromatik yapılar; büyüme ve üreme için hormonlar, döllenmeyi sağlayacak böcekleri cezbeden bileşikler, bakteriyel, virütik ve mantarsı istilalardan korumak için savunma mekanizması sağlayan bitki feromonları içeren bileşiklerdir. Uçucu yağlar, bitkilerde bulunan ve kolayca gaz haline gelebilen bitkilerin yaşam özüdür Bu bileşikler İnsan ya da hayvan diğer canlı bedenlerde mikromoleküler etki ettiğinden hiçbir engel tanımadan vücudun tüm dokularına hızla yayılarak işlevini yerine getirir.

Uçucu yağlar bitkinin, yaprak, çiçek, kök, rizom gibi bütün bölümlerinden özel distilasyon yöntemleriyle elde edilebilir. 1997 yılında, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) esansiyel bir yağı “bitkisel hammaddeden, suyla veya buharla damıtmak suretiyle ya da turunçgillerin epikarpından mekanik bir işlemle ya da kuru damıtmayla elde edilen ürün” olarak tanımlamıştır.

Bu elde edilen ‘ürün’ ülkemizde Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından izin verilerek piyasaya arz edilen ve Kozmetik Ürün Statüsünde yer alan ürün gruplarıdır. Ancak üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda bitkilerden izole edilerek elde edilen maddelerin akut ve kronik bir çok hastalığın tedavisinde hem tek başına hem de diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanıldığında hayat kalitesini artırıcı ve tedaviye destek olduğu rapor edilmiştir. Aromaterapi  uygulamaları masaj, inhalasyon, kompress ve aromatik banyo şeklinde olabilir.

Tedavi ettiği beyan edilen ürünlerin Geleneksel Tıbbi Ürün ruhsatlı olması yani etkinliğinin kanunda belirtilen süreler içerisinde dünyada ve ülkemizde kullanılmış olması ya da insanlar üzerinde yapılmış klinik çalışmalar ile kanıtlanmış olması gerekmektedir.

Aromaterapi Hakkında Uyarılar

Kullanıcılar “doğal” ürünlerin de kimyasal olduklarını ve yanlış şekilde kullanılırsa tehlikeli olabileceğinin farkında olmalıdırlar. 

Uçucu yağlar kullanırken, Eczacı ve Hekim ya da aromaterapi konusunda eğitim almış diğer sağlık personellerinin tavsiyelerine uymak önemlidir.

Parkinson, epilepsi, kanser, alerji ve astım hastaları ile hamile ve emziren kadınların mutlaka hekim ve eczacı kontrolünde kullanmalıdır.

Derneğimizin Aromaterapi konusundaki misyonu;

Ülkemizdeki aromaterapi uygulamalarını takip etmek,

Etik olmayan uygulamalar konusunda çalışmalar yaparak, aromaterapinin ülkemizde doğru uygulanmasına destek vermek,

Eğitimler ve seminerler düzenleyerek sağlık profesyonellerinin bilgilenmesini sağlamak,

Ulusal ve uluslararası uygulamaları takip ederek üyelerimizi bilgilendirici bültenler yayınlamak,

Üniversiteler ve Araştırma merkezleri ile ortak projeler yaparak aromaterapinin bilimsel kanıtlarını bulmak ve tekrar edilebilir sonuçlar üzerinde çalışmaktır.