Loading...
Bach Çiçekleri

Bach çiçekleri, Doktor Edward Bach tarafından keşfedilen çiçek özleridir. Edward Bach bir bakteriyolog, doktor ve patologdur. Bunun yanı sıra, doğal bir iyileştirme yöntemi keşfetmek için duyduğu büyük arzu bilinmektedir. Bu amacın ışığı altında, yaşamını, yaygın ruh hali hastalıklarına en uygun olan tedavi yöntemini oluşturmak için her bir çiçeği incelediği araştırmalara adamıştır. Keşfettiği 38 remedi ruh ve duygu durumları üzerinde etkili tamamlanmış bir şifalandırma sistemini temsil eder. Dr. Bach kişinin kendi özüyle uyumsuz olmasının, hastalığın kökenindeki neden olduğunu buldu. Bu nedenle sistemin remedileri her zaman için doğal karekterimize , yapımıza ve ruh halimize dayanılarak seçilir.  En büyük avantajı, herhangi bir tedaviye uygun olmama durumunun ya da beklenmeyen bir yan etki olasılığının olmamasıdır. Bu tedavi yöntemi her yaştan birey tarafından kullanılabilir. Bu durum, hamile ya da emziren kadınları, bebekleri ya da hasta insanları da kapsar. Bitki ve hayvanlarda da oldukça etkilidir.  Bach çiçekleri, stresli durumlarda, birtakım değişikliklerin yaşandığı aşamalarda, acılı dönemlerde, depresyon sırasında , ve benzerlerinde oldukça kullanışlı olabilirler.                                                                                           

Bu 38 çiçek özü,7 gruba ayrılmıştır. Genel olarak, bu özler, aşağıda verilen durumları içeren tedavi alanları hakkında biraz daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabilir:

Korku: Bu durum aynı zamanda kabus , fobi, kendini kontrol etmede eksiklik ve aşırı endişe ile de ilişkilendirilir.                

*Aspen *Cherry plum *Mimulus *Rock rose *Red chestnut                                                                                                        

Belirsizlik: Bu duruma güven eksikliği, cesaret kırıklığı, depresyon ya da kararsızlık dahildir.
*Cerato *Gentian *Gorse *Hornbean *Scleranthus *Wild oat      

İlgisizlik: Bu durum, yorgunluk, zihinsel karışıklık, ilgisizlik ya da öğrenme zorlukları ile de ilişkilendirilir.                                 

*Clematis *Chestnut bud *Honeysuckle *Olive *Mustard *White chestnut *Wild rose                                                             

Yalnızlık: Yalnızlık hissi sadece yalnız olan insanlarda ortaya çıkmaz. Bazen, sevdikleriniz tarafından çevrelenmiş olsanız bile kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.      

*Heather *Impatiens *Water violet         

Başkalarının aşırı etkisi: Bu durum, hissettiklerini ifade etmeyen kişilere atıfta bulunur. Söz konusu bireyler çoğu zaman, sınırları nasıl ayarlayacağını bilmezler ya da değişikliklere uyum sağlamada güçlük yaşarlar.                                                        

*Agrimony *Centaury *Holly *Walnut                                                                                                                                         

Cesaretsizlik ve umutsuzluk: Bu durum, öz disiplin, katılık, suçluluk, ıstırap ya da kızgınlık durumlarıyla bağlantılıdır.                          

 *Crap apple *Elm *Larch *Oak *Pine *Willow *Star of Bethlehem *Sweet Chestnut  

Başkaları için duyulan aşırı endişe: Bu durum aynı zamanda, belirli hoşgörüsüzlük, duygusal şantaj, sinirlilik ve benzerleriyle de alaka gösterir.                              

*Beech *Chiccory *Rock Water *Vervain *Vine

Bach Çiçeklerinin Hazırlanması ve Kullanımı

Çiçekler açma zamanına göre belirli bölgelerden toplanır ve taze pınar suyu ile güneşte bekletilir. Bu esnada çiçekler enerjisini suya bırakırlar. Daha sonra bu su alkol, sirke veya gliserin ile korumaya alınır. Bach çiçekleri tek tek ya da birden fazlası kombine edilerek kullanılabilinir. Tek seferlik kullanım için en fazla 7 çiçek karıştırmanız gerekir. Oral veya lokal  olarak kullanılabilir. Genel kullanımı dört damla halinde dilaltından veya herhangi bir içeceğe damlatılarak günde 4 kez alabilirsiniz. İhtiyaç halinde daha fazla kullanılabilir. Tedavi en az 21 gün sürmelidir. İdeal olanı sabırlı olmak ve hissettiğiniz değişimleri daha derinlerde gözlemlemek için onları almaya devam etmektir. Tedavi ilerledikçe bunları değiştirmeniz gerekebilir. Bach çiçekleri koruyucu bir alkol bazı ile birlikte hazırlanır. Bununla birlikte sirke veya gliserin kullanarak da korunabilirler.

Rescue Remedy  Nedir?

Bu 38 çiçeğe ek olarak, Bach, bu çiçek özlerinden 5 tanesini  kullanarak ( Star of Bethlehem ,Rock rose, Clematis, Impatiens, Cherry Plum) “ilk yardım” amaçlı bir kombinasyon elde etti ve bu  karışıma da Rescue Remedy  (acil durum remedisi) adını verdi.Bu karışım belirli krizleri tedavi etmeyi amaçlamaktadır ve bu nedenle, geçici ya da anlık bir çözüm yolu olarak kullanılmaktadır. Sinir krizi, kaza, ani hastalıklar, kabus ve benzeri durumlarda, huzur ve sakinliği yeniden yakalamak için ideal bir yardımcı olarak kullanılabilir.